Anasayfa ≈≈≈ Eğitim ≈≈≈ Kitaplar ≈≈≈ Haber ≈≈≈ Ziyaretçi Defteri ≈≈≈ İletişim

14 Kasım 2016

Linux Mail Server (Postfix Kurulumu)


Linux'un mail gönderme sistemi Postfix. Kolay kurulum ve kullanımı ile dikkat çekiyor.

Postfix yapılandırılıması:

yum -y install postfix cyrus-sasl-plain mailx

systemctl restart postfix

systemctl enable postfix

vim /etc/postfix/main.cf
 myhostname = hostname@example.com
 relayhost = [smtp.gmail.com]:587
 smtp_use_tls = yes
 smtp_sasl_auth_enable = yes
 smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
 smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
 smtp_sasl_security_options = noanonymous
 smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous
 
touch /etc/postfix/sasl_passwd
vim /etc/postfix/sasl_passwd
  [smtp.gmail.com]:587 username:password

postmap /etc/postfix/sasl_passwd
 
chown root:postfix /etc/postfix/sasl_passwd
chmod 640 /etc/postfix/sasl_passwd

systemctl reload postfix

Test etmek için:
echo "This is a test." | mail -s "test message" user@example.net

Çalışmazsa:
vim /etc/postfix/main.cf
 debug_peer_list=smtp.gmail.com
 debug_peer_level=3

systemctl reload postfix

"vim" ile "main.cf" dosyasını düzenleyip, içerisine "debug..." kodlarını girip, kaydet ve çık yapın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

* Yorumlarınız hakaret, küfür içermemeli; aşağılayıcı, küçük düşürücü, alaya alıcı tavırda ya da bozuk söyleyişe sahip olmamalıdır.